> > >

Terminál a pokladne

Vyplácanie na účet a výpisy za transakcie

Od 1.11.2023 zasiela platby spolu s výpismi priamo Besteron. Výpisy zasielame z emailovej adresy noreply@besteron.sk.

 

Výpisy zasielame raz denne. Už čoskoro si budete môcť zvoliť vlastnú periodicitu zasielania výpisov (denne/mesačne)

Platby spolu s výpismi zasielame za každú prevádzku zvlášť pre lepší prehľad. Už čoskoro si budete môcť zvoliť, či si želáte výpisy zvlášť za prevádzky alebo jeden výpis za celú firmu

Aktuálne dostupné formáty sú excel, json, xml a xml Pohoda

 

 

Ukážka výpisu s vysvetlivkami

 

Denný výpis transakcií vyzerá nasledovne. Pre lepšiu orientáciu v tabuľke pridávame vysvetlivky k najdôležitejším údajom, označeným v červených rámikoch ako bod 1 a bod 2.

 

 Tabuľka s údajmi o vašej prevádzke

 

Celková prijatá suma - celková suma všetkých prijatých transakcií za daný deň 

Suma k úhrade - suma všetkých prijatých transakcií za daný deň ponížená o poplatok, táto suma vám bude vyplatená na účet

Storno suma - ak bolo počas dňa vykonané storno platby, tu sa zobrazí celková suma za všetky storná

Chargeback suma - v prípade, že ste mali chargeback

Poplatok - celkový poplatok za všetky transakcie za daný deň, o ktorý bola ponížená celková prijatá suma

 

 

  Podrobné údaje o každej transakcii

 

V riadku 13 sú uvedené informácie ku každej transakcii, ktorá bola na váš účet odoslaná za daný deň. 

ID prevádzky - číslo vašej prevádzky (ak si zvolíte zasielanie výpisov za každú prevádzku spolu, v tomto stĺpci uvidíte, ku ktorej prevádzke sa transakcia viaže)

ID terminálu - číslo terminálu, na ktorý bola platba prijatá

ID transakcie - ID transakcie, podľa ktorého sa bude dať platba nájsť v klientskom rozhraní (už čoskoro)

Dátum a čas - presný časový údaj, kedy bola transakcia prijatá

Dátum odoslania - časový údaj, kedy vám bola transakcia odoslaná na účet

Prijatá suma - celková suma, ktorú zákazník zaplatil

Suma na vyplatenie - celková suma ponížená o poplatok Besteron, ktorá vám bude vyplatená na účet

Poplatok - výška poplatku, o ktorý bola ponížená celková suma

Interchange fee, scheme fee a acquirer fee - v týchto troch stĺpcoch uvidíte podrobný rozpis poplatku (a teda poplatok banke, vydavateľovi karty a poplatok spracovateľovi platby)

VS a SS odoslanej platby - variabilný symbol a špecifický symbol odoslanej platby, a teda identifikátory, pod ktorými platba prišla na účet

Číslo karty - údaj o karte, ktorou bola platba zaplatená 

Schéma karty - údaj, či išlo o platbu VISA / Mastercard /... 

Typ karty - doplňujúci údaj o karte, ktorou bola platba zaplatená

Region - či išlo o domácu alebo zahraničnú platbu

VS prijatej platby - variabilný symbol, pod ktorým nájdete prijatú platbu

 

 

Aktualizované 06.11.2023
Našli ste neaktuálne informácie? Dajte nám vedieť!

Pomohla vám táto odpoveď?

Nenašli ste odpoveď? Sme tu každý deň 8.00 - 20.00

Kontaktujte nás