Pravidlá používania súborov Cookies

 

Tieto pravidlá sa týkajú používania Portálu na internetovej doméne www.besteron.sk alebo www.besteron.cz, www.besteron.com.Poskytovateľom a prevádzkovateľom Portálu je spoločnosť Besteron a.s., so sídlom Teslova 20, 821 02 Bratislava, IČO: 47 866 233, spoločnosti zapísanej v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 6004/B, založená v Slovenskej republike. Ak sa v týchto pravidlách používa pojem „Besteron“, „my“, „nás“ a pod. má sa tým na mysli spoločnosť Besteron a.s.

 

Pravidlá používania Cookies

1. Besteron na Portáli používa programy cookies na získavanie informácií o užívateľoch. Cookies je malý dátový súbor, ktorý sa ukladá vo Vašom zariadení (napr. v mobilnom zariadení alebo počítači) pri používaní Portálu a na určitý čas uchováva informácie o Vašich zariadeniach, krokoch a nastaveniach. Súbor cookies umožní Portálu pri ďalšej návšteve rozpoznať Vás prehliadač alebo ukladať Vaše nastavenia a iné informácie. Je to bežná prax väčšiny webových portálov.
2. Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke http://www.allaboutcookies.org/. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom zariadení. Váš prehliadač Vám môže umožniť nastaviť ako má spracovávať cookies vrátane možnosti používanie cookies úplne zakázať alebo vždy žiadať od Vás súhlas s použitím konkrétneho cookies súboru. Berte však na vedomie, že niektoré časti Portálu nemusia bez použitia cookies pracovať správne alebo niektoré funkcionality nemusia byť dostupné vôbec.
3. Informácie a údaje získané z týchto súborov cookies sa spravujú Podmienkami ochrany súkromia[H.1]
4. V rámci Portálu môžeme používať dva druhy Cookies, tzv. persistent cookies alebo session cookies. Zatiaľ čo session cookies sa vymažú po zavretí Vášho prehliadača, persistent cookies zostanú vo Vašom zariadení aj po zavretí Vášho prehliadača a použijú sa pri Vašej ďalšej návšteve Portálu.
5. Portál môže používať aj iné nástroje na sledovanie a zisťovanie informácií o užívateľoch s podobnou funkcionalitou (napr. web beacony, Flash cookies, sledovacie URL).
6. Besteron používa cookies a podobné sledovacie nástroje na viacero účelov, najmä za účelom:
a) sprístupnenia, prevádzkovania Portálu a jeho funkcionalít v požadovanej kvalite a komforte pre užívateľa, napr. automatickým prihlásením do užívateľského konta a zaistením bezpečnosť po prihlásení;
b) sprístupnenia, prevádzkovania Portálu a jeho funkcionalít na rôznych zariadeniach a prehliadačoch;
c) návštevníkov (užívateľov) bolo na Portáli či aké prehliadače používajú;
d) zabránenia zneužitia Portálu a prevencie a odhalenia podvodného alebo inak nevhodného správania.
7. Na Portáli umiestňujeme tiež súbory cookies našich obchodných partnerov a tretích strán najmä analytické cookies (Google Analytics), ktoré umožňujú analyzovať, ako návštevníci (užívatelia) Portál používajú a programy na interakciu s našimi zákazníkmi pri poskytovaní podpory Portálu. Osobné údaje z týchto cookies získavajú ich prevádzkovatelia a Besteron k ním nemá prístup a nepriraďuje ich k osobným údajom, ktoré sám spracúva.