Aktuálny status platobných riešení

Prehľad prebiehajúcich a plánovaných obmedzení
Prebiehajúce výpadky
Prebiehajúce odstávky
Plánované odstávky
Informácie k odstávkam
Prebiehajúce
Ukončené
Plánované
Dôležité informácie