Možnosti zobrazenia platobných metód v košíku

 

Zlepšite UX a podporte predaj na svojom webe

 

 

 

 

Integrácia

 

Aktuálne platobné metódy, ktoré podporuje platobná brána Besteron, nájdete v online dokumentácii.

 

Platobné metódy sa v rámci požiadavky na platbu zadávajú pod parametrom paymentMethods ako list (zoznam metód). Je možné volať jednu, viaceré alebo všetky platobné metódy. Je dôležité, aby všetky metódy, ktoré chcete zobrazovať spolu, podporovali rovnakú menu. Nie je teda možné napríklad volať v jednej požiadavke české a slovenské banky súčasne.

 

Ak zahrniete do požiadavky viaceré platobné metódy, po presmerovaní na platobnú bránu to vyzerá nasledovne:

 

 

 

 

Ak je v požiadavke zvolená iba jedna platobná metóda, po presmerovaní na platobnú bránu to vyzerá nasledovne:

 

 

 

 

Zobrazenie na stránke merchanta

 

Jednoduché zobrazenie platobnej brány

 

 

 

 Výhody

- jednoduchá integrácia

- pri opakovaní platby, ktorú ponúka po neúspešnom pokuse platobná brána automaticky, sa zákazníkovi zobrazí opäť výber všetkých metód, na rozdiel od samostatného zobrazenia, kde sa mu zobrazí iba tá jedna, ktorú si sám zvolil na stránke

 

Nevýhody

- zákazník nemá dopredu presnú informáciu aké metódy sa mu zobrazia po presmerovaní na bránu – v prípade ak mu to nezobrazíte v nejakom dodatočnom popise / vysvetlivke

 

 

 

Zobrazenie platobných metód samostatne

 

Jednou z možností je zobraziť platobné metódy priamo na vašej stránke, každú zvlášť.

 

Výhody

- prehľadný výber možností platby, k výberu metódy dochádza počas nákupného procesu

- vhodné zobrazenie pri väčšom množstve ponúkaných metód

Nevýhody

- zložitejšia integrácia

- pri opakovaní platby, ktorú ponúka po neúspešnom pokuse platobná brána automaticky, sa zákazníkovi bude zobrazovať vždy len tá jedna vybraná platobná metóda

 

Zobrazenie samostatných tlačidiel pre rôzne platobné metódy môže vyzerať nasledovne:

 

  

 

V ukážke je platba kartou spojená s Apple Pay a Google Pay, neodporúčame ponúkať Apple Pay samostatne, nakoľko platbu cez Apple Pay podporujú len Apple zariadenia so Safari prehliadačom. Ak by ste ju dali na stránku ako samostatnú metódu a vybral by si ju zákazník, ktorý má Windows, po presmerovaní na bránu by sa mu nezobrazila žiadna možnosť platby.

 

 

 

Zoskupenie platobných metód do kategórií

 

Ďalšou z možností je zoskupiť platobné metódy podľa kategórií.

Besteron ponúka tieto tri metódy online platieb:

 

1. online bankový prevod (okamžitý bankový prevod)

2. platba kartou

3. platba cez elektronické peňaženky Apple Pay a Google Pay

 

Zobrazenie môže vyzerať nasledovne: