Slovník finančných pojmov | Z

 

 

 

Zábezpeka - forma záruky, ktorá zaručuje plnenie záväzkov pri uzatváraní zmluvy

 

Zálohová faktúra - faktúra, ktorá sa vystavuje pred dodaním tovaru alebo služby a zahŕňa zálohu na následnú platbu

 

Zápočet - zaplatenie sumy peňazí, ktorá sa potom započíta do úhrady dlhu

 

Závislé platby - platby, ktoré sa vykonávajú v závislosti od dosiahnutia určitých cieľov alebo splnenia určitých podmienok

 

ZBK - dobrovoľné združenie bánk pôsobiacich na Slovensku. Jeho hlavným cieľom je zastupovať záujmy svojich členov a podporovať rozvoj bankového sektora v krajine. ZBS poskytuje svojim členom platformu na diskusiu a koordináciu riešení pre aktuálne bankové témy a regulatívne požiadavky. Zároveň zvyšuje povedomie verejnosti o fungovaní bankového sektora a jeho prínose pre ekonomiku

 

Zmenka - dokument, ktorý slúži ako záväzok na splatenie dlhu a môže byť predaný tretej strane

 

Zmluvné poistenie - forma poistenia, ktorá umožňuje jednotlivcom alebo podnikom získať krytie pre isté riziká a udalosti, ktoré sa môžu stať v budúcnosti

 

 

 

Vrátiť sa na článok >