Slovník finančných pojmov | U

 

 

 

Účet - záznam o finančných transakciách, ktorý sa uchováva v banke

 

Účtovná závierka - doklad o finančnom stave spoločnosti v určitom období

 

Úhrada - platba za tovar alebo službu

 

Úrok - poplatok, ktorý platíme za používanie peňazí, ktoré sme si požičali, alebo poplatok, ktorý získavame za poskytnutie peňazí iným osobám, ktoré si ich požičiavajú

 

Úroková sadzba - poplatok, ktorý sa účtuje za používanie peňazí vypožičaných v úveri alebo na kreditnej karte

 

Úver - vypožičaná suma peňazí, ktorá sa musí vrátiť s úrokom

 

Úverová karta - platobná karta, ktorá umožňuje používanie úveru a následné splácanie

 

Úžera - sa vzťahuje na neprimerane vysoké úroky alebo poplatky, ktoré sú stanovené nad hranice zákonnej úrokovej miery. Úžera je teda považovaná za nezákonnú a neetickú prax v oblasti financií

 

 

 

Vrátiť sa na článok >