Slovník finančných pojmov | T

 

 

 

Terminál na platby - zariadenie na prijímanie platobných kariet a dokladov o platbách

 

Terminál pre elektronické platby - zariadenie, ktoré umožňuje elektronické platby, zvyčajne prostredníctvom internetu alebo mobilných zariadení

 

Termínovaný vklad - bankový produkt, ktorý ponúka banka svojim klientom ako spôsob zhodnotenia finančných prostriedkov. Pri tomto type vkladu si klient určí vkladové obdobie, počas ktorého bude jeho vklad viazaný a nebude k dispozícii. Výška úroku, ktorý klient získa z termínovaného vkladu, zvyčajne závisí od výšky vkladu a dĺžky viazanosti, pričom väčšinou platí, že čím dlhšie obdobie viazanosti, tým vyšší úrok. Po skončení vkladového obdobia si klient môže vybrať vklad spolu s výnosmi, alebo ho obnoviť na ďalšie obdobie. Termínovaný vklad je jednou z najbezpečnejších foriem investícií

 

Tokenizácia - proces nahradenia citlivých informácií o platbe, ako sú čísla kreditnej karty, bezpečnými kódmi alebo tokenmi, aby sa minimalizoval riziko krádeže identifikácie

 

Transakcia - proces prenosu peňazí alebo finančných prostriedkov z jedného účtu na druhý

 

Transakčný poplatok - poplatok za spracovanie platby, ktorý banky a platobné brány vyberajú za každú transakciu

 

Transferová platba - platba, ktorá sa vykonáva medzi bankami alebo finančnými inštitúciami z rôznych krajín

 

Trh s cennými papiermi - trh, na ktorom sa obchoduje s cennými papiermi, ako sú akcie, obligácie a podobne

 

Trvalý príkaz - prikázanie banky, aby vykonávala pravidelné platby, ako sú mesačné splátky úverov alebo poplatky za služby

 

 

 

Vrátiť sa na článok >