Slovník finančných pojmov | S

 

 

 

Saldo - rozdiel medzi príjmami a výdavkami na bankovom účte alebo inom finančnom konte

 

Sankčná úroková sadzba - úroková sadzba, ktorá sa použije v prípade, že dlžník nezaplatí úroky alebo splátky včas. Táto sadzba sa väčšinou používa ako forma trestu alebo poplatku za oneskorenú platbu

 

SBCB - skratka pre Slovenskú bankovú čistotu. Ide o systém, ktorý slúži na vyrovnávanie finančných transakcií medzi bankami na Slovensku

 

Scheme fee - je poplatok, ktorý sa platí platobným sieťam alebo platobným schémam, ako sú Visa, Mastercard, American Express a iné, za použitie ich platobných sietí a služieb. Tieto sieťové poplatky sa zvyčajne účtujú za spracovanie transakcií, overenie platnosti kariet a poskytovanie ďalších služieb, ako sú zabezpečenie, ochrana proti podvodom, zasielanie výpisov a podobne. Scheme fee môže byť účtovaný rôznymi spôsobmi, napríklad ako pevná suma za každú transakciu alebo ako percento z celkovej sumy transakcie. Tieto poplatky sú zvyčajne zahrnuté v poplatkoch za akceptovanie platobných kariet a môžu sa líšiť podľa krajiny, typu karty a iných faktorov

 

SEPA - jednotný platobný priestor v európskych krajinách, ktorý umožňuje jednoduché a lacné prevody v eurách

 

Skimming - technika, kedy zlodej použije zariadenie, ktoré sa umiestni na bankomat alebo terminál na platbu kreditnou kartou, aby sa zhromaždili informácie o karte a PIN kóde

 

Spätné zúčtovanie (Chargeback) - proces vrátenia peňazí na účet odosielateľa, ak bola platba neplatná alebo bola vrátená

 

Spotrebiteľský úver - úver poskytnutý fyzickej osobe na financovanie spotreby, ako sú napríklad nákup domácich spotrebičov, automobilov, dovolenky a podobne

 

Spotrebný úver - úver poskytnutý na financovanie spotreby a bežných výdavkov, ale zvyčajne sa vydáva pre menšie sumy ako spotrebiteľský úver a nie je viazaný na konkrétny účel

 

SWIFT - systém zasielania správ o finančných transakciách medzi bankami

 

Syndikovaný úver - úver poskytnutý zvyčajne veľkým spoločnostiam alebo projektom, kde nie je možné poskytnúť celkovú požadovanú sumu jedným veriteľom. Preto sa zvyčajne zriaďuje syndikát veriteľov, ktorý sa dohodne na podmienkach úveru a každý veriteľ poskytne časť sumy

 

Systém zaručenej platby - systém, ktorý zaručuje úplnosť a správnosť platby medzi bankami

 

Štandardná poplatková sadzba - preddefinovaná sadzba poplatkov účtovaných za konkrétny typ finančnej služby

 

 

 

Vrátiť sa na článok >