Slovník finančných pojmov | M

 

 

 

Margin (miera zisku) - rozdiel medzi výnosom a nákladmi investície

 

Market order (trhový príkaz) - príkaz na nákup alebo predaj aktíva za aktuálnu trhovú cenu

 

Marža - rozdiel medzi nákladmi a tržbami, zvyčajne vyjadrený v percentách. Marža môže byť použitá na rôzne spôsoby a môže sa vzťahovať na rôzne ukazovatele, ako sú náklady na výrobu, predajnú cenu, zisk a podobne

 

MCC - označuje skratku pre "Merchant Category Code" a predstavuje šesťciferný kód, ktorý sa používa na kategorizáciu obchodov a predajcov v rámci systému platobných kariet. MCC kódy sú určené na kategorizáciu predajcov a obchodov v závislosti od toho, aké tovary alebo služby poskytujú

 

Medziúver - predstavuje formu krátkodobého úveru, ktorý si banky poskytujú navzájom. Tento druh úveru slúži na pokrytie krátkodobých nedostatkov v likvidite a na zabezpečenie plynulého fungovania bankového sektoru. Medziúver môže byť poskytnutý v rôznych menách a podmienky sa zvyčajne dohodnú medzi bankami

 

Merchant account (obchodné konto) - bankový účet určený na prijímanie platby z kreditných alebo debetných kariet

 

MIF++ - schéma, ktorá vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z roku 2015 a je povinná pre všetkých poskytovateľov platobných riešení. Ide o vzorec, ktorý vyráta výšku poplatku za transakciu. Poplatok sa skladá poplatku platobnej bráne + Interchange fee + Scheme fee. Interchange fee je poplatok vydavateľskej banke, ktorá vydala platobnú kartu. Scheme fee je poplatok kartovým asociáciám (VISA, Mastercard...)

 

Money market account (účet na peňažnom trhu) - účet u banky, ktorý poskytuje vyššie úrokové sadzby než bežný účet a zvyčajne umožňuje obmedzený prístup k peniazom

 

Money order (platobný príkaz) - dokument, ktorým sa určuje, že určitá suma peňazí sa má zaplatiť určitej osobe alebo organizácii

 

MO/TO platby - Mail Order/Telephone Order, platby a označujú platby, ktoré sú realizované pomocou kreditnej alebo debetnej karty na diaľku, t.j. bez fyzickej prítomnosti karty. Tento typ platby sa často využíva v prípade, keď zákazník nakupuje tovar alebo služby na diaľku, napríklad cez internet, telefonicky alebo poštou. MO/TO platby sú často využívané v ubytovacích zariadeniach

 

Mutual fund (podielový fond) - investičný fond, ktorý získava financie od investorov a investuje ich do rôznych aktivít na trhu

 

 

 

Vrátiť sa na článok >