Slovník finančných pojmov | K

 

 

 

Kapitál - finančné prostriedky, ktoré majú hodnotu a sú určené na investovanie do rôznych foriem podnikania alebo na iné účely, ktoré súvisia s tvorbou bohatstva. Kapitál môže byť vlastnícky alebo dlhový. Vlastnícky kapitál znamená, že majiteľ kapitálu vlastní podiel v spoločnosti a môže získať podiel z jej ziskov. Dlhový kapitál na druhej strane znamená, že majiteľ kapitálu poskytol pôžičku spoločnosti a očakáva, že mu bude vrátená spolu s úrokom

 

Kapitálový trh - finančný trh, na ktorom sú obchodované cenné papiere, ako sú akcie, dlhopisy a iné finančné nástroje, ktoré majú hodnotu a slúžia na zhodnocovanie kapitálu

 

Kód banky - unikátny identifikátor banky, ktorý sa používa na identifikáciu banky pri platbách

 

Kód CVC/CVV - troj alebo štvorciferný kód na zadnej strane kreditnej karty, ktorý slúži na overenie platnosti karty

 

Kód IBAN - medzinárodný bankový číslo účtu, ktorý identifikuje jednotlivé bankové účty v rôznych krajinách

 

Kódy SWIFT a IBAN - kódy, ktoré sa používajú na identifikáciu banky a účtu pri medzinárodných platbách

 

Komisie - poplatky, ktoré sa účtujú za poskytnutie rôznych finančných služieb, ako sú platby, pôžičky a investície

 

Kontokorent - bankový účet, ktorý umožňuje klientovi prevyšovať svoj zostatok na účte až do určitej výšky

 

Konverzia cudzej meny - proces prevodu hodnoty medzi dvoma rôznymi menami pri medzinárodných platbách

 

Kreditná karta - karta, ktorá umožňuje držiteľovi platiť za tovary a služby na úver a následne splatiť výdavky po určitom období

 

Kryptomeny - digitálne meny, ktoré používajú kryptografiu na zabezpečenie transakcií a riadenie tvorby nových jednotiek meny

 

Kryté zúčtovanie - platobný systém, ktorý umožňuje účastníkom uskutočňovať platby na základe záznamov o zmenách zostatku na ich účtoch v rôznych bankách

 

Kúpna cena - suma peňazí, ktorú kupujúci súhlasí zaplatiť predávajúcemu za tovar alebo službu

 

Kúpno-predajná zmluva - zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorá určuje podmienky kúpy a predaja tovaru alebo služby

 

 

 

Vrátiť sa na článok >