Slovník finančných pojmov | J

 

 

 

JCB - medzinárodná kreditná karta, ktorá bola pôvodne vytvorená pre použitie v Japonsku, ale teraz sa používa aj v iných krajinách

 

JCB Global - spoločnosť, ktorá vydáva kreditné karty JCB a poskytuje platobné služby v rôznych krajinách

 

Jednoduché úročenie - je základným typom úročenia, pri ktorom sa úročí len samotná pôžička alebo vklad. Pri jednoduchom úročení sa úročenie vypočítava len z pôvodnej sumy, a nie z výnosov z predchádzajúcich období

 

Joint Account - bankový účet, ktorý majú spoločne viacerí ľudia a ktorý môže byť využívaný na spoločné účely

 

JPO - skratka pre "Joint Payment Order", čo znamená spoločný platobný príkaz

 

 

 

Vrátiť sa na článok >