Slovník finančných pojmov | H

 

 

 

Harmonizovaný systém -medzinárodná klasifikácia tovarov používaná na uľahčenie medzinárodného obchodu a zjednotenie colných taríf

 

Hodnota vstupu - hodnota tovaru alebo služby, ktorá sa používa na výpočet dane z pridanej hodnoty (DPH)

 

Hospodárska súťaž -súťaž medzi podnikmi, ktorá má za cieľ zlepšenie kvality výrobkov alebo služieb a zníženie cien

 

Home banking - elektronická bankovnícka služba, ktorá umožňuje klientom banky vykonávať bankové transakcie z pohodlia domova

 

HSBC - Hongkong and Shanghai Banking Corporation, je britsko-ázijska banka so sídlom v Londýne, ktorá má pobočky a aktivity v mnohých krajinách po celom svete. Je to jedna z najväčších a najznámejších bánk na svete, s rozsiahlymi prevádzkami v oblastiach ako sú obchodovanie, správa aktív, hypotéky, bankovanie pre firmy a služby pre individuálnych klientov

 

Hybridná karta - platobná karta, ktorá kombinuje viacero typov kariet v jednom. Zvyčajne to znamená, že hybridná karta obsahuje viac ako jednu technológiu, ako napríklad magnetický pás, čip a bezkontaktnú technológiu

 

Hybridný terminál - platobné zariadenie, ktoré podporuje viac ako jednu metódu platby. Toto zariadenie môže prijímať platby z platobných kariet, mobilných platieb, čipových kariet, bezkontaktných kariet a iných typov platobných kódov. Hybridné terminály sú často používané v obchodoch, reštauráciách a iných podnikoch, ktoré ponúkajú viacero možností platby pre zákazníkov

 

Hypotéka -záruka pre banku, ktorá umožňuje získať úver na kúpu nehnuteľnosti

 

Hypotekárny úver - typ úveru, ktorý je zabezpečený nehnuteľnosťou, ktorú si klient kúpi alebo už vlastní. Tento typ úveru je často používaný na financovanie kúpy alebo výstavby domu alebo bytu, ale môže byť použitý aj na iné účely, ako napríklad na opravu nehnuteľnosti alebo na refinancovanie existujúceho dlhu

 

 

 

Vrátiť sa na článok >