Slovník finančných pojmov | G

 

 

 

Gama - miera zmeny delta, čo je miera zmeny ceny opcie na základe zmeny ceny aktíva, na ktoré sa vzťahuje opcia

 

Garantovaný vklad - bankový vklad, ktorý má garantovanú návratnosť vkladu a určitý výnos, ktorý je stanovený zmluvou

 

Gearing - pomer medzi dlhovou a vlastnou kapitálov v podniku alebo v investičnom portfóliu

 

Giniho koeficient - miera nerovnosti príjmov v spoločnosti, ktorá sa meria pomocou škály od 0 do 1

 

Globálne zálohovanie - proces, ktorým sa banky chránia pred stratami z dlhových nástrojov

 

Globálny fond - investičný fond, ktorý sa investuje do akcií, dlhopisov a iných finančných nástrojov vo viacerých krajinách

 

Gold standard - historický finančný systém, v ktorom bol peniaze kryté zlatom

 

Goodwill - označuje nadhodnotu nad hodnotou účtovnej knihy podniku v prípade, že jeho hodnota na trhu je vyššia ako jeho účtovná hodnota. Goodwill môže byť vytvorený napríklad v prípade, keď podnik kúpi iný podnik za cenu, ktorá presahuje hodnotu jeho aktív a pasív, teda tzv. nákladového základu

 

Grid karta - bezpečnostný nástroj, ktorý slúži na ochranu pred phishingom a podvodnými transakciami. Grid karta obsahuje množstvo rôznych čísel alebo slov, ktoré sú usporiadané v mriežke a slúžia ako overovacie kódy pre určité transakcie alebo zmeny na účte

 

GSM banking - služba poskytovaná bankami, ktorá umožňuje používateľom smartfónov a mobilných telefónov spravovať svoje bankové účty a vykonávať bankové transakcie pomocou mobilného zariadenia. GSM banking umožňuje používateľom pristupovať k svojim bankovým účtom a vykonávať rôzne bankové operácie, ako sú napríklad overovanie zostatku na účte, prevod finančných prostriedkov medzi účtami, platby faktúr a iné

 

 

 

Vrátiť sa na článok >