Slovník finančných pojmov | F

 

 

 

Faktoring - proces, kedy spoločnosť predáva svoje pohľadávky za hotovosť

 

Fiktívne účty - účty, ktoré sa používajú na simuláciu obchodovania a investovania bez rizika straty reálnych peňazí

 

Finančná analýza - proces hodnotenia finančných výkonností spoločnosti, ktorým sa môžu riadiť investičné rozhodnutia

 

Finančná inovácia - nový produkt alebo služba, ktorá prináša nový spôsob investovania alebo riadenia financií

 

Finančná kontrola - proces monitorovania a overovania finančných informácií a transakcií v spoločnosti

 

Finančná stratégia - plán, ktorým sa spoločnosť alebo jednotlivec riadi pri riadení svojich financií

 

Finančný manažment - proces riadenia financií v spoločnosti alebo v osobných financiách jednotlivca

 

Finančná kontrola - proces monitorovania a overovania finančných informácií a transakcií v spoločnosti

 

Finančná páka - mechanizmus, ktorý umožňuje investorom obchodovať s väčšou sumou peňazí, ako majú k dispozícii, pričom v prípade úspechu môžu zarobiť viac, ale v prípade neúspechu sa môžu dostať do vysokých strát

 

Finančná regulácia - právne predpisy a politiky, ktoré sa uplatňujú na finančný sektor, aby sa minimalizovali riziká a zabezpečila ochrana zákazníkov

 

Finančná stratégia - plán, ktorým sa spoločnosť alebo jednotlivec riadi pri riadení svojich financií

 

Finančná zodpovednosť - zodpovednosť za riadenie vlastných financií a plnenie finančných povinností, vrátane splácania dlhov a správneho plánovania budúcnosti. Finančník - odborník na financie, ktorý pracuje v rôznych odvetviach, ako sú bankovníctvo, poisťovníctvo, investičné spoločnosti, finančné poradenstvo, účtovníctvo a iné

 

Finančné ciele - ciele, ktoré sú si stanovené v oblasti financií a ktoré majú pomôcť dosiahnuť žiaduce výsledky

 

Finančné trhy - miesta, kde sa obchodujú finančné nástroje, ako sú akcie, dlhopisy, komodity a deriváty

 

Finančný leasing - typ leasingu, kedy sa predmetom leasingu stáva aktívum, ktoré je následne odkúpené leasingovej spoločnosti

 

Finančný manažment - proces riadenia financií v spoločnosti alebo v osobných financiách jednotlivca

 

Finančný portfólio - súbor investičných aktív, ktoré sú držané investorom

 

Finančný tréning - školenie zamerané na zlepšenie finančných zručností a znalostí jednotlivcov

 

Finančný výkaz - dokument, ktorý ukazuje finančnú situáciu a výkonnosť spoločnosti

 

Finančné trhy - miesta, kde sa obchodujú finančné nástroje, ako sú akcie, dlhopisy, komodity a deriváty

 

Forward / Futures kontrakt - dohoda na nákup alebo predaj určitého aktíva v určitom časovom období v budúcnosti za dohodnutú cenu

 

 

 

Vrátiť sa na článok >