Slovník finančných pojmov | E

 

 

 

E-commerce - elektronický obchod, je forma obchodovania, ktorá prebieha cez internet. V rámci e-commerce môžu predajcovia ponúkať svoje výrobky alebo služby online a zákazníci ich môžu nakupovať a platiť online.  Umožňuje predajcom rozšíriť svoje podnikanie na celý svet a zákazníkom zase umožňuje nakupovať z pohodlia domova. Medzi najbežnejšie formy e-commerce patria online obchody, aukcie a platby cez internet

 

EFT - skratka pre elektronický prevod peňazí (Electronic Funds Transfer) a označuje elektronické presuny finančných prostriedkov z jedného bankového účtu na iný. EFT môže byť vykonaný medzi účtami v rovnakej banke alebo medzi účtami v rôznych bankách

 

EFT POS - skratka pre "Electronic Funds Transfer Point of Sale". Jedná sa o bezhotovostný spôsob platby, ktorý umožňuje realizovať transakcie pomocou kreditných alebo debetných kariet v maloobchodných predajniach alebo iných podnikoch, ktoré sú vybavené terminálom pre EFT POS platby. Platobná karta vloží do terminálu, ktorý potom overí platnosť karty a následne prevedie transakciu. Platba sa vykonáva v reálnom čase a peniaze sa prevedú zo zákazníkovho účtu na účet predajcu

 

E-peniaze - virtuálna mena, ktorú možno použiť na nákup tovaru a služieb online

 

Eskont - sa týka procesu predaja dlhopisov, smeniek alebo iných finančných nástrojov s diskontom (zľavou) v porovnaní s ich nominálnou (hodnotou na tvár) hodnotou. Pri eskonte investor nakupuje finančný nástroj, napríklad dlhopis, za cenu, ktorá je nižšia ako jeho nominálna hodnota. Následne si investor môže ponechať celú nominálnu hodnotu pri splatnosti, čím dosiahne zisk. Rozdiel medzi nákupnou cenou a nominálnou hodnotou sa nazýva diskont

 

Europlatobná oblasť - zóna, v ktorej sa euro používa ako oficiálna mena a umožňuje klientom prevádzať peniaze medzi rôznymi krajinami bez potreby meniť meny

 

Európska centrálna banka (ECB) - banka eurozóny, ktorá je zodpovedná za menovú politiku v Európskej únii (EÚ) a jej členských štátoch, ktoré prijali euro ako spoločnú menu. Hlavným cieľom ECB je udržiavať stabilitu cien v eurozóne a zabezpečiť hospodársku a finančnú stabilitu v celej EÚ. ECB má tiež právomoc vykonávať menovú politiku a regulovať bankový sektor v eurozóne

 

E-wallet - digitálny peňaženka alebo elektronická peňaženka, je online nástroj, ktorý umožňuje ukladanie, používanie a prenášanie finančných prostriedkov prostredníctvom internetu. E-wallety sú obvykle k dispozícii cez aplikácie pre mobilné zariadenia alebo webové stránky a slúžia na bezpečné a pohodlné platby cez internet

 

Expirácia karty - dátum, kedy platnosť karty vyprší a karta už nebude použiteľná

 

Externé náklady - náklady, ktoré sú spojené s platbami a ktoré sú účtované klientovi od iných spoločností alebo iných poskytovateľov služieb

 

 

 

Vrátiť sa na článok >