Slovník finančných pojmov | C

 

 

 

CAll opcia - finančný derivát, ktorý poskytuje kupujúcemu právo, ale nie povinnosť, kúpiť určitý aktív za stanovenú cenu (tzv. výkupnú cenu alebo strike price) v určitom časovom období (tzv. expiračné obdobie). Kupujúci call opcie teda získa právo kúpiť určitý aktív (napríklad akcie, tovary alebo iné finančné nástroje) za určitú cenu a v určitom časovom období

 

Cash-advance - služba, ktorá umožňuje klientom získať hotovosť výberom z kreditnej karty, často s vysokými poplatkami a úrokovými sadzbami

 

Cash-back - návrat peňazí z nákupu, ktorý je poskytovaný v rámci určitých kariet alebo programov odmeny

 

Cash-flow - čistý tok hotovosti do alebo z podniku, spoločnosti alebo investície v určenom časovom období. Jednoducho povedané, cash-flow predstavuje peniaze, ktoré podnik alebo investícia prijímajú a vydávajú v určitom časovom období. Cash-flow môže byť pozitívny alebo negatívny, čo znamená, že podnik alebo investícia generujú hotovosť alebo ju spotrebúvajú

 

Cenina - finančný nástroj, ktorý predstavuje právny záväzok na zaplatenie určitej sumy peňazí alebo poskytnutie určitých hodnôt v budúcnosti. Cenina môže byť vydávaná ako písomný dokument alebo elektronický záznam a môže byť obchodovaná na finančných trhoch

 

Cenný papier - finančné nástroje, ktoré predstavujú právo na určité hodnoty alebo finančné zdroje. Zvyčajne sú vydávané spoločnosťami, štátmi alebo finančnými inštitúciami na získanie finančných prostriedkov

 

Cezhraničná platba - platobná transakcia, ktorá sa realizuje medzi dvoma účtami v rôznych krajinách. Ide o prenos finančných prostriedkov z jednej krajiny do druhej, kde sa používajú rôzne meny, banky a platobné systémy. Môžu byť uskutočnené prostredníctvom rôznych platobných systémov, ako sú SWIFT, SEPA alebo PayPal. Závisí to od krajiny a banky, ktorá realizuje transakciu a od preferencií platiteľa a príjemcu

 

Čiastková platba - platba, ktorá sa vykonáva iba za časť sumy objednávky alebo faktúry

 

Cirrus - sieť bankomatov, ktorú prevádzkuje spoločnosť Mastercard. Ide o sieť bankomatov, ktoré sú dostupné pre použitie pre držiteľov kariet vydaných spoločnosťou Mastercard. Tieto bankomaty sú prevádzkované v rôznych krajinách a umožňujú používateľom vybrať hotovosť z ich bankového účtu alebo previesť peniaze medzi účtam

 

Clearing - proces, ktorý zabezpečuje výmenu finančných prostriedkov medzi bankami alebo inými finančnými inštitúciami

 

CVV, CVC - CVV(Card Verification Value( a CVC (Card Verification Code) sú bezpečnostné kódy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane kreditnej alebo debetnej karty. Tieto kódy sú zvyčajne používané na overenie toho, že používateľ karty má kartu fyzicky v ruke a že niekto nezneužíva jeho kartové údaje

 

Charge karta - typ kreditnej karty, ktorá vyžaduje, aby používateľ každý mesiac splatil celý zostatok z minulého mesiaca. To znamená, že sa nedá urobiť čiastková splátka alebo presunúť zostatok na ďalší mesiac

 

Chargeback - postup, ktorý umožňuje klientom vrátiť platbu, ak sú presvedčení, že bola zmanipulovaná alebo neoprávnená. Prečítajte si viac o chargebacku v našom článku >

 

 

 

Vrátiť sa na článok >