/ Ecommerce

Platby zo zahraničia. Ako na ne?

Platby zo zahraničia. Ako na ne?
Možno ste to aj vy zažili. Vyberiete sa na dovolenku, a v aute vám postupne začnú prichádzať myšlienky na to, čo všetko ste zabudli. Môže to byť opaľovací krém, uterák či okuliare, ale aj taká vec, ako je presunutie si peňazí z firemného účtu na súkromný a naopak. Trvalé príkazy sú tak ohrozené a vy sa to po príchode do hotela snažíte dať na poriadok.

Free wifi? Zapomeňte!

Možno ste sa už pár razy v pohode nahodili na jednu z free hotelových wifi a poriešili si svoje platby v citlivom prostredí internetbankingu. Všetko prebehlo ako má, žiadne peniaze vám nezmizli, tak nevidíte dôvod na to, aby ste to znovu nezopakovali. V tomto prípade však mimoriadne riskujete. Práve wifi zóny sú totiž rajom pre hackerov, ktorí sa veľmi jednoducho vedia nabúrať do vašich účtov a následne ich zneužiť.

„Aj kvôli tomu radšej vždy využite síce nie bezplatnú, ale iste bezpečnejšiu cestu, a to vlastné dáta. Nevytvárajte zdieľané pripojenia, aby ste sa pripojili na počítač a mali väčší komfort. Použite jednoducho internetbanking vo svojom telefóne. Je to síce drahšie, ale vaše citlivé údaje zostanú v bezpečí“, upozorňuje Róbert Kabina, spolutvorca platobnej brány Besteron.

 

Vezmite si hotovosť

Aby ste však predišli podobnému prípadu, vrátane balenia sa si skontrolujte aj stav na účtoch a trvalé platobné príkazy. Samozrejmosťou na cestách by mala byť aj adekvátna hotovosť, pretože veľa turistických rezortov má obmedzený počet platobných terminálov (aj keď táto situácia sa v rámci EÚ zlepšuje). Hotovosť, najmä tá vyššia, však znamená väčšie nebezpečenstvo, preto sa jej snažte čím skôr zbaviť. Platby, ktoré potrebujete urobiť skôr, jednoducho urobte – napríklad platbu za ubytovanie.

 

Môžete aj e-shopovať

Áno, stane sa aj to, že kamarátka na dovolenke má na sebe neodolateľné topánky, ktoré skrátka potrebujete hneď mať. Alebo kamarát sa pochváli skvelým obalom na iPhone a vy sa už neviete dočkať, kedy si kúpite rovnaký. Najlepšie by bolo, keby vás po dovolenke čakal už doma. Aby sa nám vysnený tovar neminul, môžeme si ho dopriať aj priamo z pohodlia ležadla na pláži.

 

„Aj v tomto prípade radšej využite svoje dáta v telefóne vy­uži­te bez­peč­nú plat­bu v e-sho­poch, kto­ré ma­jú ove­re­nú pla­tob­nú brá­nu, nap­rík­lad Bes­te­ron", upo­zor­ňu­je Kabina. Pri prek­lik­nu­tí do pla­tob­nej zó­ny by sa vám v liš­te ma­lo ob­ja­viť pred ad­re­sou https, čo zna­me­ná, že strán­ka je kon­tro­lo­va­ná a bez­peč­ná a vlas­tní SSL cer­ti­fi­kát. Ďal­šou mož­nos­ťou je tzv. 3D­se­cu­re, čo zna­me­ná, že plat­ba sa ove­ru­je rov­no na troch stra­nách - u pos­ky­to­va­te­ľa služ­by (e-shop), za­dá­va­te­ľa (vy) a spo­loč­nos­ti, kto­rá kar­tu vy­da­la. Pre­to je naj­lep­šie pla­tiť tam, kde má e-shop obe tie­to ozna­če­nia, aby ste si svoje vysnené veci v pohode a v bezpečí po návrate z dovolenky užili.

Zdieľajte článok

/ Odoberajte náš newsletter

Novinky zo sveta platieb | Ebooky | Užitočné rady | Súťaže
Kliknutím na odber súhlasíte so spracovaním osobných údajov