Koncepce boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu společnosti Besteron a.s.

 

Společnost Besteron a. s., se sídlem Teslova 20, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, IČ: 47 866 233, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddíl: Sa, Vložka č.: 341/B je platební institucí oprávněnou provádět platební služby na základě licence udělené podle zákona 492/2009 Sb. o platebních službách Národní bankou Slovenska (dále jen „Společnost“) . V rámci své činnosti Společnost uplatňuje přísná pravidla v souladu s platnou legislativou Evropské unie a Slovenské republiky v oblasti prevence praní špinavých peněz a boje proti terorismu. 297/2008 o ochraně před legalizací příjmů z trestné činnosti a ochraně před financováním terorismu a doporučení Metodického pokynu Národní banky Slovenska č.j. 4/2019.


Společnost má vypracovanou vlastní Koncepci ochrany v boji proti praní špinavých peněz a financováním terorismu (dále jen „koncepce AML“). Koncepce AML je prosazována statutáři i dozorčí radou Společnosti. Je zohledněna iv organizační struktuře vytvořením samostatného oddělení a určením odpovědné osoby za oblast AML.


Společnost má vytvořen Programu vlastní činnosti, který se pravidelně aktualizuje a který je přístupný všem zaměstnancům. Je vypracován s ohledem na předmět činnosti Společnosti, klientelu, jakož i nabízené služby.

 

Koncepce AML obsahuje základní principy, které Společnost uplatňuje jak ve vztahu ke klientům, tak i ve vztahu k vlastním zaměstnancům. Všichni zaměstnanci každoročně absolvují školení AML.


Společnost dodržuje zásadu „Know Your Customer“. V rámci toho identifikuje a ověřuje identifikaci klientů, získává informace o účelu a charakteru jejich obchodů, v učených případech zjišťuje vlastnické vztahy a konečné uživatele výhod, zjišťuje, zda klient se nenachází na sankčních seznamech, veškeré informace archivuje a obchodní vztah monitoruje podle požadavků zákona . 297/2008 Sb. Společnost neuzavírá obchodní vztahy s klienty, kteří se odmítnou identifikovat.


Program vlastní činnosti obsahuje přehled forem neobvyklých obchodních operací, každý obchod je posuzován z hlediska jeho neobvyklosti. Všechny obchodní operace vyhodnocené jako neobvyklé jsou ve smyslu zákona hlášeny Finanční zpravodajské jednotce.

 

 

V Bratislavě dne 15.6.2023