/ Ecommerce
16.08.2022

Ako účtovať Besteron?

Ako účtovať Besteron?
Nie ste si sto pro istí ohľadom účtovania platobných brán? Rozumieme vám, zákon totiž striktne neuvádza spôsob ich zaúčtovania. Znenia zákona sa však určite treba držať a je nevyhnutné posudzovať jednotlivé účtovné prípady v rámci prevodov od zákazníka cez platobnú bránu až k obchodníkovi. Besteron vystupuje v pozícii zmluvného sprostredkovateľa platobnej operácie medzi prevádzkovateľom e-shopu a jeho zákazníkom. Pozrime sa na to, ako tieto platobné operácie správne účtovať.

Účtujeme Besteron krok po kroku

Zákazník si kúpi tovar cez e-shop, ktorý mú následne vystaví faktúru. Vznikne tak pohľadávka voči odoberateľovi. Zákazník uhradí platbu za tovar, táto platba však nabehne na účet Besteron - pohľadávka eshopu voči zákazníkovi je týmto krokom vysporiadaná a e-shopu vzniká pohľadávka voči platobnej bráne.

Po skončení zúčtovacieho obdobia zašleme e-shopu výpis z účtu. Vo výpise sú okrem jednotlivých transakcií zarátané aj poplatky – transakčný poplatok a mesačný poplatok za vedenie platobnej brány. Na základe výpisu zaúčtuje eshop inkaso platieb od Besteron spolu s výškou poplatkov. V závere sa započítajú vzájomné pohľadávky.

 

 

 

Vzniká platbám cez Besteron daňová povinnosť?

 

  • Firmy, ktoré nie sú platcami DPH nepodliehajú daňovej povinnosti. Avšak vystavené faktúry sa firmám rovnako započítavajú do obratu 49 790 € (hranica na povinnú registráciu pre DPH).

 

  • Platcom DPH povinnosť samozrejme vzniká, podľa § 19 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby, daňová povinnosť z prijatej platby vzniká dňom prijatia platby. V prípade platby cez platobnú bránu vzniká daňová povinnosť dňom prijatia platby Besteron.
Zdieľajte článok

/ Odoberajte náš newsletter

Novinky zo sveta platieb | Ebooky | Užitočné rady | Súťaže
Kliknutím na odber súhlasíte so spracovaním osobných údajov